Loading...חוק הנגישות לאתרי אינטרנט בישראל

אתר אינטרנט נגיש הינו אתר המאפשר לבעלי מוגבלויות להשתמש בו. בישראל קיים חוק המסדיר את נושא החובות והזכויות בנושא נגישות בחברה, והוא נקרא "חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1988". חוק זה כולל שורה של תקנות בנושאים שונים, ולאחרונה נוספו לחוק תקנות הנוגעות להנגשת אתרי אינטרנט.

תקנות חוק הנגישות בנושא אתרי אינטרנט קובעות כי על כל אתר קיים הנותן שירות או מידע לציבור להיות נגיש. רמת ביצוע התאמות הנגישות נקבעת בהתאם למהותו של הגוף המפעיל את האתר – רשות ציבורית נדרשת להנגיש את האתר ברמה AA לפחות, ומי שאינו רשוי ציבורית נדרש להנגיש את האתר ברמה AA אך עשוי לקבל פטור בשל נטל כבד מדי.

בעל אתר קיים מחוייב על פי חוק להנגיש את אתרו עד לתאריך 25/10/2016. כל תוספת שהיא לאתר – בין אם רכיב חדש, עמוד חדש, קטגוריה חדשה, וכו' – חייבת גם היא להיות נגישה. אתר חדש מוכרח כבר להיות נגיש מיום עלייתו לאוויר.

מבחינת החוק, בעל אתר המפר את התקנות עלול להיות חשוף להרשעה פלילית ואף לקנס בגובה של עד 150,600 ש"ח. בנוסף, רשאי ביהמ"ש לצוות על הפסקת העיסוק בעסק למשך תקופה שיקבע.

כמו כן, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאית להוציא לבעל אתר שהפר את התקנות צו נגישות, עליו עשוי להקנס בעל האתר במידה ויפר אותו ו/או במידה ויחרוג מתקופת הזמן להנגשת האתר שנקבעה בצו.

בנוסף, רשאי כל אדם או ארגון לתבוע בעל אתר שהפר את התקנות בתביעה אזרחית. במסגרת זו ניתן לתבוע פיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד 50,000 ש"ח. וכן רשאים אדם עם מוגבלות או ארגון למען בעלי מוגבלויות או אדם העוסק בקידום זכויות בעלי מוגבלות להגיש תביעה ייצוגית בשמם של אנשים עם מוגבלויות.

אם הינך בעל אתר, ותרצה להנגיש אותו בקלות ובמהירות – צור איתנו קשר ונשמח לסייע לך בהנגשת אתרך.